Pracownia Rękodzieła Artystycznego

W pracowni prowadzona jest głównie terapia sztukami plastycznymi, doznania estetyczne i twórczość. Zajęcia w pracowni uwrażliwiają na piękno i kształtują osobowość, rozwijając ekspresję twórczą, dają również osobom z niepełnosprawnością możliwość wyrażania swoich uczuć i nastrojów za pomocą różnych technik, Uczestnicy nabierają właściwej postawy do odbioru sztuki i uczą się koncentracji.

Zajęcia w pracowni służą doskonaleniu zdolności manualnych, rozwojowi percepcji, wyobraźni i samodzielności twórczej. Na zajęciach Uczestnicy wykonują np. obrazy, stroiki, ozdoby, upominki, które stanowią dekorację Warsztatu, a także są prezentowane na wystawach i kiermaszach organizowanych przez placówkę.

Skip to content