Pracownia Techniczna

Celem pracowni jest przede wszystkim rozwijanie zdolności manualnych, nauka posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami oraz nabycie umiejętności wykonywania prostych napraw w domu. Uczestnicy wykonują przede wszystkim prace w drewnie i materiale drewnopochodnym, metalu i tworzywie. W ramach pracowni wykonywane są drobne prace konserwatorskie na terenie placówki oraz prace sezonowe na zewnątrz budynku Warsztatu. Podczas zajęć Uczestnicy wykonują m.in. karmiki dla ptaków, kwietniki, ozdoby, półki i stołki. Istotna jest też nauka i przestrzeganie przez podopiecznych bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednie, zgodne z przeznaczeniem i bezpieczne wykorzystanie urządzeń znajdujących się w pracowni.

Skip to content