Pracownia Technik Różnych

Celem pracowni jest terapia poprzez sztukę i artystyczne działanie. W pracowni stosowane są i doskonalone różne techniki plastyczno-rękodzielnicze takie jak: rysunek, malarstwo, papieroplastyka, zdobnictwo, tkanie, wyszywanie, lepienie, rzeźbienie, prace
z bibuły, krepiny, filcu, wypalanie na sklejce i w drewnie, collage itp.

Realizowane zadania umożliwiają rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej, stymulują rozwój psychoruchowy, sprawność manualną i doskonalenie zmysłów, uwrażliwiają na piękno i kształtują osobowość. Uczestnicy, poprzez wykonywanie różnych zadań
w pracowni, dostosowanych do ich indywidualnych możliwości, podnoszą także swoją samoocenę i poczucie własnej wartości.

Skip to content