Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej
w Ciechanowie

Jak zostać Uczestnikiem WTZ?

1

Kandydatem na Uczestnika może być osoba, która spełnia następując warunki:

2

Osoba zainteresowana przyjęciem do Warsztatu przedkłada następujące dokumenty:

3

Zgłoszenie wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście Kierownikowi Warsztatu.

4

Zgłoszenie do Warsztatu może złożyć osoba niepełnosprawna zainteresowana przyjęciem lub opiekun w towarzystwie zainteresowanej osoby niepełnosprawnej.

5

Po złożeniu wymaganych dokumentów, w przypadku braku wolnego miejsca w Warsztacie Uczestnik zostaje wpisany na listę osób oczekujących na przyjęcie do Warsztatu.
Rada Programowa podejmując decyzję o wyborze kandydata do Warsztatu bierze pod uwagę:
- rokowania co do rehabilitacji społecznej i zawodowej kandydata,
- poziom samodzielności kandydata przy czynnościach samoobsługowych,
- umiejętności komunikacyjne,
- poziom motywacji kandydata do uczestnictwa w zajęciach,
- sposób dojazdu/ docierania Uczestnika do Warsztatu.

Skip to content