Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej
w Ciechanowie

Jak zostać Uczestnikiem WTZ?

1

Kandydatem na Uczestnika może być osoba, która spełnia następując warunki:

2

Osoba zainteresowana przyjęciem do Warsztatu przedkłada następujące dokumenty:

3

Zgłoszenie wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście Kierownikowi Warsztatu.

4

Zgłoszenie do Warsztatu może złożyć osoba niepełnosprawna zainteresowana przyjęciem lub opiekun w towarzystwie zainteresowanej osoby niepełnosprawnej.

5

Po złożeniu wymaganych dokumentów, w przypadku braku wolnego miejsca w Warsztacie Uczestnik zostaje wpisany na listę osób oczekujących na przyjęcie do Warsztatu.

Skip to content