Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej
w Ciechanowie

Pracownie

Głównym celem pracowni jest nabywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie podstawowych zasad ogrodnictwa, pielęgnacji roślin ogrodowych i doniczkowych. Uczestnicy nabywają również umiejętności z zakresu florystyki. Wykonują całoroczne prace porządkowe
w ogrodzie, uczą się i doskonalą umiejętność posługiwania się ręcznymi narzędziami ogrodniczymi. Zdobywają wiedzę o roślinach
i zjawiskach występujących w przyrodzie. Zajmują się uprawą a w kolejnych etapach pielęgnacją roślin. Plan prac w pracowni uzależniony jest od pór roku, warunków atmosferycznych i wegetacji roślin.

Celem pracowni jest przede wszystkim rozwijanie zdolności manualnych, nauka posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami oraz nabycie umiejętności wykonywania prostych napraw w domu. Uczestnicy wykonują przede wszystkim prace w drewnie i materiale drewnopochodnym, metalu i tworzywie. W ramach pracowni wykonywane są drobne prace konserwatorskie na terenie placówki oraz prace sezonowe na zewnątrz budynku Warsztatu. Podczas zajęć Uczestnicy wykonują m.in. karmniki dla ptaków, kwietniki, ozdoby, półki i stołki. Istotna jest też nauka i przestrzeganie przez podopiecznych bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednie, zgodne
z przeznaczeniem i bezpieczne wykorzystanie urządzeń znajdujących się w pracowni.

Pracownia wspiera i aktywizuje głównie rozwój intelektualny. Uczestnicy poznają nowoczesne techniki komunikacyjne i ich praktyczne wykorzystanie m.in. media społecznościowe. Uczą się obsługi sprzętu komputerowego, fotograficznego i biurowego. Uczestnicy wykonują i zamieszczają zdjęcia oraz krótkie informacje na temat działalności i wydarzeń na terenie placówki na warsztatowym Facebooku. Przygotowują oprawę muzyczną, zabawy, zawody i konkursy podczas imprez okolicznościowych organizowanych
w Warsztacie. Uczestnicy poprzez tego rodzaju działania rozwijają umiejętności samokształcenia, inicjatywy, wyobraźni i wyrażania ekspresji twórczej.

Celem pracowni jest terapia poprzez sztukę i artystyczne działanie. W pracowni stosowane są i doskonalone różne techniki plastyczno-rękodzielnicze takie jak: rysunek, malarstwo, papieroplastyka, zdobnictwo, tkanie, wyszywanie, lepienie, rzeźbienie, prace z bibuły, krepiny, filcu, wypalanie na sklejce i w drewnie, collage itp. Realizowane zadania umożliwiają rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej, stymulują rozwój psychoruchowy, sprawność manualną i doskonalenie zmysłów, uwrażliwiają na piękno i kształtują osobowość. Uczestnicy, poprzez wykonywanie różnych zadań w pracowni, dostosowanych do ich indywidualnych możliwości, podnoszą także swoją samoocenę i poczucie własnej wartości.

W pracowni prowadzona jest głównie terapia sztukami plastycznymi, przez doznania estetyczne i twórczość. Zajęcia w pracowni uwrażliwiają na piękno i kształtują osobowość, rozwijając ekspresję twórczą, dają również osobom z niepełnosprawnością możliwość wyrażania swoich uczuć i nastrojów za pomocą różnych technik. Uczestnicy nabierają właściwej postawy do odbioru sztuki i uczą się koncentracji. Zajęcia w pracowni służą doskonaleniu zdolności manualnych, rozwojowi percepcji, wyobraźni i samodzielności twórczej. Na zajęciach Uczestnicy wykonują np. obrazy, stroiki, ozdoby, upominki, które stanowią dekorację Warsztatu, a także są prezentowane na wystawach i kiermaszach organizowanych przez placówkę.

Skip to content